AMPUMARADAN KÄYTÖN SEURANTA

17.4.2013

 

Ampumaradan ympäristölupaehtojen mukaisesti ampumaradalla kaikki ammutut laukaukset on kirjattava!

 

Tämän seurauksena keskiviikkojen harjoitusten valvojat kirjaavat kaikki ammutut laukaukset ylös.

 

Jäsenien ampumat laukaukset varsinaisten harjoitusten ulkopuolella (esim. kohdistus) kirjataan majan sisällä olevaan kansioon.

 

Ampumaradalla käyviä vierasryhmiä varten on olemassa oma ilmoituslomake jonka KRM:n yhteyshenkilö antaa vieraalle.

 

 

- sihteeri -