JÄRVELÄN AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPA

21.2.2014

Kärkölän kunnan ympräristölautakunta on käsitellyt Järvelän ampumaradan ympäristöluvan 12.2.2014 ja se tulee voimaan 21.3.2014.

 

Päivitetyn ympäristöluvan pääkohtia:

 • Radan toiminta-aika arkipäivisin maantaista lauantaihin klo 8.00-22.00 ja sunnuntaisin 12.00-22.00. Poikkeuksena sunnuntaisin toiminta voidaan aloittaa jo klo 8.00 kilpailun, hirviammunnan, riistapolun takia.
 • Ampumarata-alueen yleisestä siisteydestä pitää pitää huolta ja alue on siivottava roskista, hylsyistä ja välitulpista vähintään kerran vuodessa.
 • Ampumaratojen taulujen kohdat ja taustavallit on varustettava luotiloukun. Luotiloukut on puhdistettava/seulottava viiden vuoden välein.
 • Haulikkoradan käytetyt haulit on poistettava hiekasta 10 vuoden välein.
 • Haulikkoradan savikiekot on kerättävä pois kahden vuoden välein.
 • Ampumarata-alueelle on tehtävä suunnitelma vuoden 2014 loppuun mennessä maaperätutkimusten osalta.
 • Ensimmäinen maaperätutkimus on tehtävä vuoden 2014 aikana ja tämän jälkeen 5 tai 10 vuoden välein.
 • Ampumarata-alueen vaikutus pohjaveteen on tutkittava kahden vuoden välein.
 • Ampuradan toiminnasta on pidettävä kalenterivuosittain käyttöpäiväkirjaa.
 • Ampumaradan toiminnasta on tehtävä vuosittain vuosiyhteenveto paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle maaliskuun loppuun mennessä.
 • Myönnetty ympäristölupa on voimassa toistaiseksi ja lupamääräyksen tarkistaminen on tehtävä 31.12.2023 mennessä.