Metsästysvuokrasopimukset

Metsästysvuokrasopimuksen tietojen päivittäminen

1. Vuokranantajan tiedot (Alueen omistaja)

*
*
*

Useamman kuin yhden henkilön yhteisomistuksessa olevasta maa-alueesta on ilmoitettava yksi luonnollinen henkilö joka toimii vuokra-alueen yhteyshenkilönä. 

2. Metsästysvuokrasopimus koskee

*

3. Sopimus on voimassa

*

4. Metsästysoikeus luovutetaan

*

5. Pankkiyhteys

6. Ulkopuolisen oikeudesta koirien koulutukseen ja irtipitoon vuokratulla alueella päättää

*

7. Muut mahdolliset ehdot

8. Metsästysoikeuden vuokraus koskee seuraavia tiloja

Kirjoittakaa tilat eriteltynä (yksi tila yhdelle riville) ja tilatiedot puolipisteellä eroteltuna.

Esimerkki

1.Kunta; Kylä; Tila nimi; Kiinteistötunnus; pinta-ala

2. Kärkölä; Lappila; Koivula: 316-407-1-531; 21,6ha

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.