Pienriista

Merkittävä osa seuran jäsenistä harrastaa pienriistan metsätystä joistakin sen eri muodoista. Perinteisesti suosituimpana metsästysmuotona on ollut ajavillakoirilla tapahtuva jänis jahti. Alueen metsäjäniskannan metsästystä on rajoitettu, mutta rusakoille ei ole asetettu kiintiöitä (2011).

Suosittuina metsästysmuotoina mainittakoon myös perinteinen sorsanmetsästys sekä metsäkanalintujahdit. Alueen nykyisen heikon metsäkanalintukannan suojelemiseksi on metso asetettu rauhoitetuksi (2011).

Pienpetopyynnin kohteina ovat mm. kettu ja supikoira.

 

Seuran maanvuokrasopimusten mukaan Riistamiehillä on 7067ha pienriista-alueita (2011).